1

Skattesystemet i Canada

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det canadiske er derfor relevant. Personer der har bopæl i Canada beskattes af deres globale indkomst. [...]