Skattesystemet i Canada

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det canadiske er derfor relevant.

Personer der har bopæl i Canada beskattes af deres globale indkomst. Personer der ikke har bopæl i Canada beskattes kun af visse indkomster fra canadiske kilder. En person har bopæl i Canada, hvis han har sin primære bolig i Canada, eller hvis han opholder sig mere end 183 dage i kalenderåret i Canada.

Indkomstskatten er progressiv og består af en progressiv føderal skat på op til 33 % og af en progressiv provinsskat på op til 25,75 %.

Som bosiddende i Canada skal du ikke betale formueskat.

Ikke bosiddende skattepligtige i Canada skal som hovedregel betale canadiske indkomstskatter med de samme satser som for bosiddende (se ovenfor).

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.