Tjek af din skatteansættelser

I november er den foreløbige skatteansættelse (forskudsopgørelsen) for det nye år at finde i din skattemappe. Skatteansættelsen foretages af SKAT og bør som regel ændres, da den laves på usikkert grundlag.

Vi må derfor anbefale, at du gennemgår denne foreløbige ansættelse i din skattemappe og laver ændringer, hvis ansættelsen er forkert.

I november foreligger stort set alle årsopgørelser for det foregående år. Antallet af fejl er rigtig stort i disse år. Samtidig kan disse ofte være svære at gennemskue for den utrænede, således at risikoen for, at der betales for høj en skat, er til stede.

November er yderligere det bedste tidspunkt at opdatere den foreløbige skatteansættelse for det aktuelle år. Dette bør overvejes, hvis du enten har haft en for lav eller for høj foreløbig indkomstansættelse i løbet af året, eller hvis du i øvrigt har brug for at minimere skatten fx via pensionsindskud.

November er således det bedste tidspunkt på året at danne sig et overblik over 3 års skatteansættelser (en endelig og to foreløbige).

Har du så herudover et skattepligtsforhold til Canada i et eller flere år, så er det naturligvis endnu mere nødvendigt og samtidig vanskeligt at skabe sig overblikket.

Kontakt os, hvis du har for hjælp hertil på info@inwema.dk.