Social sikring i Canada

Danmark og Canada har indgået en social sikringsaftale. Det primære formål er dog at sikre, at en person, der er statsborger i det ene land og som i en periode arbejder i det andet land ikke mister rettigheder efter tilbageflytning til hjemlandet primært i relation til offentlige pensionsrettigheder.

Social sikring består af forpligtelser i form a betaling af sociale bidrag pålagt arbejdsgiver og medarbejder.
Arbejdsgiverens bidrag beregnes af medarbejderens bruttoløn. Bidragene udgør i alt  7,274% af den skattepligtige bruttolønindkomst.

Medarbejderens bidrag udgør  6,61 % af bruttolønnen.

Derudover består den sociale sikring af sociale rettigheder, herunder sygesikring, arbejdsskadeforsikring, arbejdsløshedsforsikring, offentlig førtidspension og aldersopsparing.

Hvis du bosætter dig i Quebec-provinsen gælder en særlig social sikringsaftale, som er indgået mellem Danmark og Quebec-provinsen.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.