Udstationering i Canada

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang opholdsperioden i Canada er.

Ingen bolig i Danmark

Opgiver en medarbejder sin danske helårsbolig i forbindelse med flytning fra Danmark, vil den fulde danske skattepligt ophøre. Dette er tilfældet, hvis en medarbejder sælger sin helårsbolig, udlejer den uopsigeligt fra sin side i minimum 3 år, eller hvis en lejer opsiger sin lejekontrakt. I denne situation vil der ikke skulle betales dansk skat af løn for arbejde udført udenfor Danmark. Dette gælder uanset om arbejdet udføres for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver.

Bolig i Danmark

Beholder medarbejderen sin danske helårsbolig i forbindelse med udstationeringen, så vil medarbejderen fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. Dette betyder som hovedregel, at der efter interne danske skatteregler skal betales skat af alle indkomster, uanset fra hvilken kilde i verden de stammer. Dette kan dog ændres enten ved hjælp af en intern dansk skattenedslagsregel (LL § 33A), der kun vedrører løn, eller følge af dobbeltbeskatningsaftalen, som Danmark har lavet med Canada.

→ Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Så er du altid up to date med nye skattemæssige tiltag