Articles by Mie Wiuff

Din selvangivelse 2018

Mandag den 11. marts 2019 kan ca. 85% af os se vores årsopgørelse for 2018 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan [...]

Social sikring i Canada

Danmark og Canada har indgået en social sikringsaftale. Det primære formål er dog at sikre, at en person, der er statsborger i det ene land og som i en periode arbejder i [...]

Udstationering i Canada

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]

Tjek af din skatteansættelser

I november er den foreløbige skatteansættelse (forskudsopgørelsen) for det nye år at finde i din skattemappe. Skatteansættelsen foretages af SKAT og bør som regel [...]

Pensionsmodtager

Beskatningen af pensioner i Canada afhænger helt af fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til Canada, vil [...]

Lønmodtager i Canada

Hvis du skal arbejde i Canada, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej Fast [...]

Skattesystemet i Canada

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det canadiske er derfor relevant. Personer der har bopæl i Canada beskattes af deres globale indkomst. [...]